Politica de protectie a datelor personale a Flex Financial IFN SA

Avand in vedere volumul foarte mare și de complexitatea solicitarilor, termenul de raspuns a solicitarilor care sunt in baza regulamentului 679/2016 se prelungește cu 60 de zile.

Avem rugamintea de a intelege prelungirea termenului de raspuns cu 60 de zile pentru analizarea solicitarii dumneavoastra și in vederea formularii unui raspuns complex.

Va mulțumim pentru intelegere.

Pentru noi, Societatea Flex Financial IFN SA inregistrata in Registrul de prelucrare a datelor cu caracter personal sub numarul 38598, (Operatorul), protectia datelor dumneavoastra personale are o importanta primordiala. Prin urmare, am dori sa va informam cu privire la motivele, scopurile, perioadele si in ce mod sunt procesate datele dumneavoastra personale, atunci cand vizitati site-ul nostru web - www.flexcredit.ro si solicitati un credit acordat de Operator. Noi respectam cu strictete reglementarile aplicabile privind protectia datelor, in fiecare operatiune de prelucrare a datelor personale. Regulamentul general nr. 679/2016 (“GDPR”) privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica pe teritoriul UE, inclusiv Romania, incepand cu data de 25 mai 2018,va ofera drepturi sporite de protectie a datelor, carora le corespund si obligatii mai detaliate; mai multe detalii despre aceste situatii le gasiti in prezenta politica de protectie a datelor personale (politica).

Website-ul Flex Financial IFN SA poate include link-uri catre alte website-uri care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice care nu au legatura cu activitatea Flex Financial IFN SA si cu privire la care Flex Financial IFN SA nu poarta nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri catre alte website-uri operate de companiile afiliate Flex Financial IFN SA, care aplica politici separate in privinta confidentialitatii. Daca accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs.

I. Introducere

in prezenta Politica de Protectie a Datelor cu caracter personal ” Flex Financial “, “noi” sau “noastra” inseamna Flex Financial IFN SA
Prezenta politica de protectie a datelor personale explica si reglementeaza:

 • cum si cand colectam datele dumneavoastra personale si ce informatii colectam;
 • cum si de ce folosim datele dumneavoastra personale;
 • drepturile dumneavoastra de a va controla datele personale.

Cititi cu atentie aceasta politica de protectie a datelor cu caracter personal. Prin accesarea si folosirea site-ului si a serviciilor noastre, confirmati ca ati avut oportunitatea adecvata sa cititi prezenta Politica, ca ati inteles-o si ca sunteti de acord sa o respectati. Daca nu, trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea site-ului nostru si a serviciilor oferite de noi.

Prezenta politica poate fi modificata in scopul respectarii legislatiei aplicabile sau pentru a satisface dinamica cerintelor noastre de bussines.. Sunteti incurajati sa consultati periodic aceasta pagina, pentru a afla cele mai recente informatii despre practicile noastre de confidentialitate si despre modificarile aduse Politicii noastre de protectie a datelor personale.

II. Informatii Generale.

1. Cativa termeni pentru o mai buna intelegere a acestei politici:

Date personale” - inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Persoana vizata” - inseamna orice persoana fizica vie care este identificata sau identificabila, prin intermediul datelor cu caracter personal prelucrate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal” inseamna orice actiune pe care o desfasuram sau o putem efectua impreuna cu datele dumneavoastra personale, incluzand dar fara a se limita la colectarea, analiza sau distrugerea acestora.

"Operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

Imputernicit al Operatorului” - acesta este o terta parte care prelucreaza datele dumneavoastra personale la ordinul nostru, avand in vedere faptul ca Flex Financial IFN SA a definit strict scopul si metodele de procesare si a verificat daca entitatea indeplineste cerintele GDPR. De exemplu, un astfel de Imputernicit poate fi o agentie responsabila de o campanie de marketing a Flex Financial IFN SA, in mass-media si retelele de socializare si prezinta rapoarte pentru succesul sau;

incalcarea datelor cu caracter personal” inseamna orice incalcare a securitatii, care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvaluirea neautorizata sau accesul neautorizat la date cu caracter personal care sunt transferate, stocate sau prelucrate in orice mod.

"Date privind sanatatea" inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia;
."autoritate de supraveghere" inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul articolului 51;

2. Cine suntem?

Flex Financial IFN SA este o companie, al carui obiect de activitate este acordarea de credite de consum, fara emitere card de credit;

3. Cum ne puteti contacta?

Flex Financial IFN SA are sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Soseaua Mihai Bravu, Nr. 510A, Etaj 2, telefon 021 9639.
Ne puteti contacta vizitand orice birou din tara sau pe site-ul nostru: www.flexcredit.ro

4. Care este persoana din cadrul organizatiei care raspunde de protectia datelor mele personale si cum pot sa o contactez?

Responsabilul cu Protectia Datelor (“DPO”): e-mail: [email protected]

5. Tipul, scopul si motivele prelucrarii datelor cu caracter personal colectate de catre Flex Financial IFN SA:

Date Personale Scop Baza legala
Numele complet, numarul de identificare personala, data nasterii, datele cartii de identitate ale solicitantului de imprumut, fiecare nationalitate a persoanei
 • Identificarea unei persoane - solicitant/;
 • Identificarea solicitantului de credit, in temeiul Legii privind masurile impotriva spalarii banilor (Legea nr.129/2019);
 • Contactarea solicitantului de credit;
 • Evaluarea bonitatii solicitantului de credit, in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 20/2009;
 • incheierea unui contract de credit;
 • Furnizarea unui serviciu solicitat;
 • indeplinirea obligatiilor in baza unui contract de credit si a Termenilor si Conditiilor Generale pentru desfasurarea promotiei respective organizata de Companie
indeplinirea unei obligatii legale
Telefon
 • Contactarea solicitantului de credit/a persoanei de contact;
 • indeplinirea obligatiilor in baza unui contract de credit;
Semnarea/executarea unui contract de credit
 • Oferirea de produse si servicii de catre Flex Financial IFN SA;
 • Transmiterea de mesaje publicitare;
Consimtamant
Adresa
 • Contactarea solicitantului de credit
 • Identificarea solicitantului de credit, in temeiul Legii nr. 129/2019;
 • incheierea unui contract de credit – la fata locului, la domiciliul clientului;
 • Furnizarea unui serviciu solicitat;
 • indeplinirea obligatiilor in baza unui contract de credit;
Incheierea / executarea unui contract de credit
 • Oferirea de produse si servicii de catre Flex Financial IFN SA;
 • Transmiterea de mesaje publicitare;
Consimtamant
E-mail / mesaj text scurt (SMS)
 • Contactarea solicitantului de credit;
 • Identificarea solicitantului de credit, in temeiul |Legii nr. 129/2019;
 • incheierea unui contract de credit- la fata locului, la domiciliul clientului;
Incheierea / executarea unui contract de credit
 • Furnizarea unui serviciu solicitat;
 • indeplinirea obligatiilor in baza unui contract de credit
 • Oferirea de produse si servicii de catre Flex Financial IFN SA;
 • Transmiterea de mesaje publicitare;
Consimtamant
Datele din Biroul de credit Evaluarea bonitatii indeplinirea unei obligatii legale
Consultarea bazei de date ANAF (existenta unui contract de munca, contributiile la asigurarile sociale platite in ultimele 6 luni, pensiile) Verificarea datelor furnizate de un solicitant de credit Consimtamant
Verificarea datelor cu caracter personal, declarate de solicitantul creditului, in bazele de date ale partilor affiliate
 • Prevenirea fraudei
 • Evaluarea bonitatii
Interes legitim
Date privind valabilitatea unui act de identitate emis de Ministerul de Interne Verificarea datelor furnizate de un solicitant de credit Interes legitim
Locul de munca, datele Evaluarea bonitatii indeplinirea unei obligatii
privind tipul de contract, vechimea in munca, titlul postului, profesia, remuneratia, venitul lunar total, educatia legale
Alte credite Evaluarea bonitatii indeplinirea unei obligatii legale
Statutul de proprietar al unui debitor Evaluarea bonitatii; Obligatie legala / interes legitim – cu privire la datele care nu sunt mentionate in mod expres in Regulamentul BNR nr. 20/2009
Semnatura olografa
 • Depunerea unei cereri de credit
 • Semnarea unui contract de credit si a anexelor acestuia
Incheierea / executarea unui contract
Numarul de telefon al persoanei de contact Asigurarea contactului cu solicitantul de credit Consimtamantul persoanei
Verificarea numarului de telefon al persoanei de contact in bazele de date aferente
 • Prevenirea fraudei
 • Evaluarea bonitatii
Interes legitim
Copia cartii de identitate Identificarea conform Legii nr. 129/2019 indeplinirea unei obligatii legale

Datele personale vor fi prelucrate de Flex Financial IFN SA numai in conformitate cu reglementarile aplicabile privind protectia datelor. Cand comunicati cu noi, prin intermediul oricaruia dintre canalele de comunicare, sunteti de acord ca datele pe care le-ati furnizat sunt corecte, complete si actualizate.

Trebuie sa va informam ca orice consimtamant privind prelucrarea datelor dumneavoastra personale poate fi retras, in orice moment, prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de contact a biroului in localitatea Dvs., sau la adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Soseaua Mihai Bravu, Nr. 510A, Etaj 2 sau la adresa de email: [email protected] sau la tel nr. 021 9639.

6. Prevederi speciale legate de minori

Operatorul nu urmareste in activitatile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita se acorda de catre Operator pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.

Minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Operatorului, ori participarea la concursuri sau campanii ale acestuia.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul cererii de credit, apelului telefonic, site-ului sau altor aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica, garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere cele de mai sus.

7. Pentru cat timp vor fi stocate datele mele personale?

Datele cu caracter personal se pastreaza pentru perioadele necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. Dupa atingerea scopurilor pentru care au fost colectate date cu caracter personal, le vom distruge imediat. in cazul in care, dupa realizarea obiectivelor noastre, vom decide sa stocam datele personale prelucrate in scopuri statistice, acest lucru se va face sub forma de stocare a datelor in format anonim, mod in care nu puteti fi identificat in vreun fel.

Flex Financial IFN SA va lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, cu exceptia cazurilor in care exista motive intemeiate pentru ca Flex Financial IFN SA sa le prelucreze pe o perioada mai lunga de timp; cand faceti o cerere de restrictionare a prelucrarii, in conformitate cu drepturile dumneavoastra, detaliate mai jos; sau in scopul sau compatibil cu scopul initial pentru prelucrarea caruia veti fi informat in timp util.

Flex Financial IFN SA stocheaza datele cu caracter personal colectate, pentru urmatoarele perioade:

 • Datele cu caracter personal completate intr-o cerere de credit sunt pastrate in evidentele Flex Financial IFN SA pe o perioada de 3 ani de la data semnarii cererii de creditare, in cazul in care aceasta este respinsa si, respectiv, pe o perioada de 5 ani incepand cu data incetarii relatiei de afaceri cu banca a clientului creditat, in cazul in care se va incheia un contract de credit urmare a aprobarii cererii de creditare( in vederea indeplinirii prevederilor ce tin de legislatia privind cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului),
 • Datele prelucrate in cadrul activitatii Flex Financial IFN SA in sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei institutii si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data ultimei actualizari, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.
 • Datele personale pentru care Flex Financial IFN SA are obligatia legala de raportare catre Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi mentinute in evidentele CRC pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii lor
 • In scopuri de marketing pana la retragerea consimtamantului ;
 • 10 ani de la inceputul anului urmator celui in care au fost realizate/ emise/ inregistrate documentele justificative in cazul stocarii datelor, in vederea indeplinirii prevederilor ce tin de legislatia fiscal-contabila legata de pastrarea registrelor contabile si documentelor justificative;
 • 15 ani de la inceputul anului urmator celui in care a fost inchis produsul in cazul stocarii datelor in vederea prevenirii savarsirii de infractiuni, cum ar fi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, si bunei administrari si infaptuiri a justitiei
 • In cazul in care datele sunt prelucrate pe baza unui consimtamant acordat – pana la retragerea explicita a consimtamantului.
 • In cazul in care datele sunt prelucrate pentru protejarea drepturilor si intereselor societatii, care depasesc in mod rezonabil interesele persoanelor fizice – pana la disparitia dreptului si / sau pana cand interesele nu mai exista.

Dupa expirarea perioadelor de timp mentionate, daca nu exista alta baza pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi sterse. in scopul obtinerii si analizarii informatiilor legate de produsele si serviciile financiare utilizate si de imbunatatirea serviciilor, Operatorul poate sterge numai o parte din date. in aceste cazuri, acesta va pastra in continuare o parte a datelor care nu permit identificarea persoanelor fizice.

8. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video si prin inregistrare telefonica

Flex Financial IFN SA in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si Hotararea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale care sunt furnizate prin intermediul sistemului de supraveghere video doar in scop de monitorizare si asigurare a securitatii persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private, inclusiv a bunurilor si proprietatilor imobiliare Flex Financial IFN SA

Cu ajutorul acestui sistem se controleaza accesul in incinta birourilor regionale, se asigura securitatea bunurilor si siguranta persoanelor – angajati sau vizitatori, precum si a proprietatilor detinute, dar si buna administrare si functionare a birourilor regionale. in plus, sistemul de supraveghere video ajuta la prevenirea, detectarea si investigarea furturilor de echipament sau de bunuri detinute de Flex Financial IFN SA sau la prevenirea, detectarea si investigarea riscurilor si amenintarilor la adresa tuturor persoanelor care se afla in locatia supravegheata.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video Flex Financial IFN SA prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal referitoare la imagini. Sistemul de supraveghere nu are ca scop de prelucrarea imaginilor pentru indexare sau creare de profiluri.

Durata datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proportionala cu scopul pentru care se prelucreaza datele, respectiv nu depaseste 30 de zile, perioada dupa care inregistrarile se sterg prin procedura automata, in ordinea in care au fost inregistrate. in cazul producerii unui incident de securitate (inclusiv a unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal), durata de pastrare a materialului filmat relevant poate depasi limitele normale in functie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate.

Operatorul poate inregistra apelurile telefonice catre/de la Operator, purtate de Operator/imputernicitii Operatorului cu dvs. si/sau celelalte Persoane Vizate, indiferent de persoana care a initiat apelul si poate pastra aceste inregistrari, in baza consimtamantului obtinut in acest sens si cu respectarea prevederilor legale aplicabile. inregistrarile astfel obtinute vor fi utilizate de Operator in scopul incheierii si executarii, in conditii optime, a contractelor de credit cu dvs., al investigarii anumitor situatii aparute in derularea sau in legatura cu acestea, precum si in instanta, ca probe, in cazul unor litigii rezultate din sau in legatura cu contractele respective sau pentru transmiterea acestora catre institutiile sau autoritatile publice, dupa caz. De asemenea, inregistrarile telefonice vor putea fi transmise, in conditiile legii, autoritatilor cu atributii privind apararea persoanelor, proprietatii private si publice, prevenirea, descoperirea si sanctionarea infractiunilor.

9. Datele mele personale vor fi accesibile tertilor?

Flex Financial IFN SA nu va dezvalui date partilor terte.

Urmatoarele categorii de persoane, care pot fi Imputerniciti pe baza contractelor incheiate cu Operatorul, pot avea, de asemenea, acces la datele dumneavoastra personale, si anume:

 • persoanele insarcinate cu activitatile legate de intocmirea, tiparirea, compilarea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondentei scrise trimise de Operator clientilor sai;
 • persoanele care, in virtutea unui contract incheiat cu o societate, ofera asistenta in legatura cu deservirea si colectarea creantelor sale de la clienti;
 • persoanele catre care Operatorul ofera sa-si vanda creantele clientilor restantieri;
 • persoanele care, in temeiul unui contract cu Operatorul, ofera asistenta in furnizarea de produse financiare oferite de aceasta din urma;
 • autoritati si institutii publice, precum, dar fara a se limita la Banca Nationala a Romaniei (BNR), Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), inclusiv, dupa caz, unitatile teritoriale ale acestora
 • notari publici, avocati, executori judecatoresti;
 • Centrala Riscului de Credit;
 • Biroul de Credit si Participantii la sistemului Biroului de Credit;
 • societati de asigurare;
 • societati de evaluare;
 • entitati catre care Flex Financial IFN SA a externalizat furnizarea de servicii financiar-bancare.

Flex Financial IFN SA va furniza, in mod regulat, date cu caracter personal ale debitorilor sai catre Biroul de Credit, in virtutea obligatiei sale legale. Operatorul este obligat sa furnizeze autoritatilor si institutiilor competente datele cu caracter personal ale debitorilor sai, conform legii aplicabile si in cazul in care aceste informatii sunt solicitate pe baza unor temeiuri legale.

Flex Financial IFN SA nu va efectua transferuri de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala in afara Uniunii Europene.

10. Cum va protejam datele personale?

Pentru a asigura o protectie adecvata a datelor companiei si a clientilor sai, aplicam toate masurile organizatorice si tehnice necesare prevazute in Legea privind protectia datelor cu caracter personal si Regulamentul general privind protectia datelor.

Operatorul a creat structuri desemnate pentru a preveni abuzurile si incalcarile securitatii si a numit, de asemenea, un Responsabil cu Protectia Datelor, sustinand procesele legate de protejarea si asigurarea securitatii datelor dumneavoastra.

in scopul asigurarii unei securitati maxime atunci cand prelucram, transferam si stocam datele dumneavoastra, putem folosi mecanisme de protectie suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

11. Datele mele cu caracter personal fac obiectul unei decizii automatizate, inclusiv al profilarii?

11.1. in mod cert. Operatorul va poate prelucra automat datele cu caracter personal, inclusiv profilul dumneavoastra, evaluand comportamentul dumneavoastra, precum si alte concluzii cu privire la diverse aspecte personale care va privesc – in scopul prevenirii fraudelor, ofertei de produse noi si in scopuri de marketing, si anume – pentru ca dumneavoastra sa beneficiati de cele mai potrivite anunturi si comunicari de marketing, luand in considerare caracteristicile si interesele dumneavoastra personale demonstrate in trecut. in niciunul dintre aceste cazuri, profilarea nu va avea vreun efect semnificativ asupra dumneavoastra.

11.2. in acest caz, avem obligatia de a va explica logica prelucrarii/profilarii complet automatizate in cativa pasi simpli. Datele cu caracter personal vor fi examinate, in mod agregat si individual, pentru o legatura semnificativa, din punct de vedere statistic, cu evenimentele identificate ca fiind conditii de risc ridicate ale clientului – neplata, frauda. Se selecteaza criterii prin care se efectueaza furnizarea de algoritmi de invatare a masinilor, iar rezultatul este un model matematic, sumar care evalueaza probabilitatea de realizare a unora dintre acele riscuri pentru un anumit client. Scopurile unei asemenea prelucrari vor fi incheierea unui contract de credit; avand in vedere numarul de cereri de credit si amploarea activitatilor operatorului, evaluarea bonitatii, care este obligatorie in temeiul articolului 111 si urmatoarele din regulamentul nr. 20/2009, nu ar fi putut fi efectuata in mod diferit fara a genera intarzieri excesive.

in afara de cele de mai sus, retineti ca veti fi supus unei prelucrari complet automatizate, inclusiv a profilarii, in scopul evaluarii bonitatii dumneavoastra, inclusiv a valorii creditului care va poate fi acordat.

in acest caz, daca nu sunteti multumit de decizia anuntata, aveti dreptul sa solicitati o revizuire a deciziei de catre un expert de credit al Operatorului, care detine competentele relevante.

III. Drepturile dumneavoastra

in calitate de persoana vizata, ale carei date sunt prelucrate de catre Flex Financial IFN SA va furniza, in mod regulat, date cu caracter personal ale debitorilor sai catre Biroul de Credit, in virtutea obligatiei sale legale. Operatorul este obligat sa furnizeze autoritatilor si institutiilor competente datele cu caracter personal ale debitorilor sai, conform legii aplicabile si in cazul in care aceste informatii sunt solicitate pe baza unor temeiuri legale.

Flex Financial IFN SA nu va efectua transferuri de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala in afara Uniunii Europene.

Veti avea drepturile descrise in detaliu in cele ce urmeaza:

Trebuie sa luati in considerare faptul ca furnizarea de date cu caracter personal este voluntara – este necesara pentru incheierea unui contract cu Operatorul. in cazul in care datele nu pot fi inaintate, Operatorul nu va putea sa furnizeze un produs sau un serviciu.

Flex Financial IFN SA va satisface fara intarziere sesizarile dumneavoastra, in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora. Prin decizia noastra, furnizam sau refuzam accesul si/sau informatiile cerute de catre solicitant, dar intotdeauna justificam raspunsul nostru. in scopul site-ului web al Operatorului, exista o legatura cu aceasta Politica publicata intr-o pozitie vizibila si accesibila.

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastra se depun:

 • in persoana sau, de catre un imputernicit care a fost autorizat, in mod expres de dumneavoastra, printr-o imputernicire notariala, in oricare dintre birourile Operatorului.
 • in format electronic, prin e-mail [email protected]
 • prin apelare telefonica la nr. 021 09639

Exercitarea drepturilor este gratuita si acopera toate datele structurate si nestructurate, precum si toate bazele de date suportate de catre Operator.

Sunt permise exceptii de la perioada de timp destinata sa satisfaca drepturile si gratuitatea in cazul solicitarilor acelorasi clienti de date cu o frecventa mai mare de 3 ori pe an si care necesita mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

in acest caz, putem impune o taxa rezonabila pentru a tine cont de costurile administrative suportate.

in cazul in care persoana vizata depune o cerere pe cale electronica, informatiile se furnizeaza, daca este posibil, pe cale electronica, cu exceptia cazului in care persoana vizata nu a solicitat altfel.

Atunci cand Operatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea persoanei fizice care solicita exercitarea drepturilor sale in temeiul acestei sectiuni, persoana direct responsabila se va consulta imediat cu responsabilul cu protectia datelor in vederea identificarii clientilor.

De asemenea, trebuie sa luati in considerare faptul ca retragerea consimtamantului pe care l-ati furnizat, nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal inainte de o astfel de retragere. in ciuda consimtamantului retras, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de catre Operator, in masura in care exista motive pentru prelucrarea datelor.

Veti beneficia de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de a fi informat

in calitate de persoana vizata, veti avea dreptul sa obtineti informatii cu privire la caracteristicile importante ale prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv, dar fara a se limita la scopul, perioada si motivele acesteia, asupra destinatarilor si categoriilor de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.

in plus fata de informatiile de mai sus, trebuie sa luati in considerare si faptul ca sunteti subiect de luare a deciziilor automatizate, inclusiv profilare. Aceasta inseamna ca datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi utilizate in scopul crearii unui “profil” adecvat pentru dumneavoastra si sunt destinate prevenirii fraudei, diversificarii produselor Societatii si selectarii materialelor publicitare, de marketing si promotionale potrivite pentru dumneavoastra.

in conformitate cu legile aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, aveti drepturile specificate mai jos si ne-am obligat sa raspundem fiecarei solicitari in termen de o luna de la primirea solicitarii fara o taxa suplimentara. in cazul unor dificultati in ceea ce priveste indeplinirea la timp a acestor solicitari, termenul poate fi prelungit cu inca 2 luni, din care veti fi notificat in termen de o luna de la primirea cererii.

b. Dreptul de acces

Puteti obtine de la Noi confirmarea ca prelucram datele Dvs. cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept va permite sa obtineti gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

Pentru declaratii suplimentare, putem aplica o taxa rezonabila pe baza costurilor administrative. in momentul in care trimiteti o solicitare prin mijloace electronice, vom furniza informatiile, acolo unde este posibil, intr-o forma electronica pe scara larga, cu exceptia cazului in care ati solicitat altfel.

c. Dreptul de a rectifica

in cazul in care datele personale pe care le prelucram sunt incomplete sau incorecte cu privire la dumneastra, aveti dreptul ca aceste date sa fie rectificate si completate in orice moment.

d. Dreptul de stergere

Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
 • va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si nu exista alte motive legitime pentru prelucrare;
 • considerati ca datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Retineti ca pot exista alte motive care pot impiedica stergerea imediata a datelor dumneavoastra, cum ar fi obligatiile legale de depozitare, procedura in asteptare, stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale etc.

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul sa obtineti restrictii privind prelucrarea, daca:

 • contestati exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegala si, dar nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie sterse si solicitati restrictionarea utilizarii acestora;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;
 • v-ati opus prelucrarii in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale Societatii pentru prelucrarea datelor depasesc motivele dumneavoastra.

Daca solicitati restrictii de prelucrare, va vom informa anterior revocarii restrictiei de prelucrare.

f. Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteti solicita sa va furnizam datele cu caracter personal ce va apartin, pe care le prelucram intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina si care poate fi transmis, de exemplu, unei alte institutii financiare. Acest lucru se aplica, cu conditia ca:

 • prelucrarea datelor particulare se bazeaza pe acordul dumneavoastra;
 • prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

g. Dreptul de a obiecta

Aveti dreptul sa va opuneti, in orice moment si din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, sa obiectati prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se bazeaza pe un interes legitim – motivele sunt specificate in tabelul de mai sus, inclusiv profilarea pe baza acestor motive.

Cand v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor in scopul comercializarii directe, aveti dreptul sa ridicati obiectii la prelucrarea datelor cu caracter personal in orice moment, fara a specifica motivele.

h. Dreptul de a depune o plangere

Va rugam sa ne contactati daca considerati ca am incalcat orice lege aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal in procesul de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter pesonal si, care a avut ca urmare incalcarea drepturilor pe care le detineti. Cu siguranta aveti si dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, care este o autoritate de supraveghere cu privire la protectia datelor cu caracter personal, avand urmatoarele date de contact B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti, adresa de e-mail: [email protected], phone: 004-031/805.92.11, website: https://www.dataprotection.ro/.

IV. Informatii privind prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit

Datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate prin cererea si contractul de credit incheiat cu FLEX FINANCIAL IFN S.A. precum si date privind creditul acordat, urmeaza sa fie raportate in Biroul de Credit S.A. (dupa 30 de zile de la data scadentei, termen calculat fara a fi luata in calcul ziua scadentei si, respectiv, ziua raportarii in Biroul de Credit) in scopul monitorizarii comportamentului financiar de catre participanti si actualizarii informatiilor aferente creditului inregistrate pe numele dumneavoastra, in conformitate cu prevederile legale.

1. Datele de identificare ale operatorilor

”Flex Financial IFN SA”, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Sos. Mihai Bravu nr.510A, et.2 si Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

„Flex Financial IFN SA” si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

„Flex Financial IFN SA” are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, „Flex Financial IFN SA” prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea „Flex Financial IFN SA” de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

 • date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personalsau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii,;
 • date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
 • date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, , sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data ultimei plati;
 • date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
 • date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
 • date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
 • numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit „Flex Financial IFN SA” va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, „Flex Financial IFN SA” va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, „Flex Financial IFN SA” va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2.

Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, „Flex Financial IFN SA” va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

a. dreptul de acces la date se poate exercita:

 • printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
 • personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre „Flex Financial IFN SA” in analiza cererii de credit;

b. dreptul de rectificare a datelor,

c. dreptul de stergere a datelor,

d. dreptul la restrictionarea datelor,

e. dreptul de a se opune prelucrarii, pot fi exercitate:

 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
 • personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.

f. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;

g. dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

9. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

Pentru Participant – adresa de e-mail: [email protected]

Pentru Biroul de Credit – adresa de e-mail: [email protected]

[1]“terta parte” inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism, altul decat persoana vizata, operator, procesator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a procesatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal (articolul 4, § 10 din GDPR).

Suma: 3,500 ron
Perioada: 25 saptamani

Optional